SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Uitnodiging PK Veteranen
Beste schaakvriend,
Bij deze nodig ik u en uw mede-clubleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt van harte
uit om aan het veteranentoernooi deel te nemen. Ook uw schaakvrienden en –vriendinnen die
geen lid van een schaakclub zijn, zijn van harte welkom als ze bij aanvang van het toernooi de
leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en ze ook op de verderop in deze brief vermelde
donderdagmiddagen in een goede sfeer met ons willen schaken. Deelnemers die geen lid zijn
van de KNSB dienen 5 euro extra boven het inschrijfgeld te voldoen,voor aanmelding als
KNSB-ratinglid.
Met vriendelijke groeten Theo Heeregrave
Uitnodiging

Erik Blom Laatst gewijzigd: 20-10-2013