SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Herhaalde oproep: redacteur jeugdgids
Dit maakt het redacteurschap van de jeugdgids een uitermate geschikte klus voor bijv. een ouder van een jeugdschaker die bekend is met tekstverwerking en het een uitdaging vindt om een leuke, informatieve gids af te leveren. Bereidheid om zich in de organisatie van het schaken (verbanden tussen club, SBO en KNSB) in te leven is wel gewenst.

Belangrijk is wel dat de handschoen in principe opgepakt wordt voor een aantal jaren zodat niet ieder jaar opnieuw iemand gezocht en ingewerkt hoeft te worden. Een nieuwe redacteur staat het vrij om zijn/haar eigen visie op lay-out en ideeën voor opvulling met foto’s, schaakpuzzels en wat er te verzinnen valt, los te laten op de gids zolang de vereiste zaken maar overzichtelijk en up to date gepubliceerd worden. Kosten van drukwerk en verzending zijn uiteraard voor rekening van de SBO.


FUNCTIEBESCHRIJVING JEUGDGIDSREDACTEURPlaats binnen de vereniging
De SBO jeugdgids verschijnt 1x per schaakseizoen in opdracht van het bestuur en de jeugdcommissie van de SBO. De redacteur van de SBO jeugdgids komt om die reden 1x per schaakseizoen in actie ten einde deze gids samen te stellen, te laten drukken en te distribueren. De gids verschijnt eind oktober, de voorbereidingen starten doorgaans eind augustus, zodat de doorlooptijd ongeveer 7 á 8 weken is.
Deze taak kan worden uitgevoerd door één van de leden van de jeugdcommissie, maar kan ook worden uitgevoerd door iemand die daar geen deel van uitmaakt. In het laatste geval zal één van de jeugdcommissieleden aanspreekpunt zijn. Kennis van het schaakspel is nadrukkelijk NIET vereist.

Hoofdtaken

 • Opvragen teksten en gegevens bij de verschillende jc-leden.
  O.a. (ingekorte) jaarverslagen, regle¬menten, wedstrijdprogramma, resultaten¬over¬zicht en samen met het verantwoordelijke jc-lid zorg dragen voor zo compleet en correct mogelijke gegevens.

 • Opvragen compleet overzicht van gediplomeerde trainers en scheidsrechters/wed-strijd¬leiders.
  Eric van Breugel (KNSB hoofdbureau) is hiervoor de contactpersoon. In de jeugdgids worden opgenomen zij die nog niet de leeftijd van 76 hebben bereikt óf al ouder zijn maar nog bewezen actief in trainers- c.q. wedstrijdleiders¬wereld.

 • Controleren en aanpassen van clubgegevens.
  Deze gegevens aanvullen/uitbreiden met voor de jeugd interesante gegevens. Eventueel bij clubs navragen of (jeugd)gegevens nog kloppen. Een deel van info kan worden verkregen via de algemeen secretaris van de SBO maar in sommige gevallen zal bij de clubs gecontroleerd moeten worden of deze gegevens ook geldig zijn voor hun jeugdafdeling.

 • Controleren van correctheid algemene gegevens.
  Bijv. samenstelling jc, contactgegevens stichtingen, internetsites.

 • Initiatieven ontplooien ter verbetering van de gids.
  Dit kan zijn qua lay-out, meer/betere informatie enz.

 • Opmaak van jeugdjaargids inclusief omslag.
  Hiervoor te gebruiken zijn bijv. foto’s van toernooien uit het afgelopen seizoen, auteursrechtenvrije plaatjes (internet, eigen plaatjesbibliotheken e.d.).

 • Contact met drukker.
  O.a. kleur omslag (belangrijk: hoe helder komt de omslagfoto over) en drukken van jeugdgids.

 • Verspreiding (op naam) van de jeugdjaargids
  Teamspelers, teamleiders, jeugdleiders, clubs, SBO-ereleden (namen en adressen op-/navragen bij algemeen secretaris) en andere geďnteresseerden.Functie eisen

 • Affiniteit met jeugdschaak

 • Benodigde tijd in met name de maanden augustus t/m oktober

 • Goede communicatieve vaardigheden

 • In het bezit van een computer, goede internet- en e-mailverbinding

 • Bekend met tekstverwerking en opmaak/lay-out

 • Bekend met ’n foto/plaatjesbewerkingsprogramma

 • Jeugdgids beschouwen als visitekaartje van de SBO


Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 16-09-2013