SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Eerste ratingoorkonde uitgereikt aan Luuk Valk
Plaatje Om het begrip (jeugd)rating meer te laten leven is door de SBO een nieuw fenomeen geïntroduceerd: de ratingoorkonde. Jeugdschakers die een bepaald ratingniveau bereiken verdienen daarmee een sticker die ze op hun oorkonde kunnen plakken. Een groei van meer dan 200 ratingpunten in één seizoen wordt beloond met de paardesprong. Wie meer wil weten over rating en/of de ratingoorkonde kan contact opnemen met Ewout Kanger jeugdrating@sboschaak.net

Na afloop van de SBO (jeugd)GP zijn de eerste oorkondes uitgereikt, als allereerste aan Luuk Valk van ENO. Wie niet aanwezig was maar wel recht heeft op een oorkonde kan gerust zijn: zijn/haar exemplaar wordt via de vereniging bezorgd.
Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 11-06-2012