SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Jeugdleidersvergadering 6 juni 2012
Agenda, concept-jaarverslag en concept-kalender 2012-2013 ter bespreking op de jeugdleidersvergadering van 6 juni a.s. zijn beschikbaar. Wie overige stukken, voorzover aanwezig, wil hebben kan contact opnemen met ondergetekende via schoolschaak@sboschaak.net.
Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 28-05-2012