SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Notulen ALV 4 april
Onder Organisatie-Bestuurstafel zijn de notulen te vinden van de ALV van 4 april.
Erik Blom Laatst gewijzigd: 05-05-2012