SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Verslag Thema-avond "De groeiende vereniging"
Op woensdag 12 oktober 2011 organiseerde het bestuur van de SBO in samenwerking met de KNSB de themabijeenkomst “De groeiende vereniging”. Ruim dertig afgevaardigden van verenigingen uit zowel de SBO als de OSBO waren aanwezig op deze leerzame avond.

Op de naar de vereniging gestuurde uitnodiging stond het volgende vermeldt:

Er zijn schaakverenigingen met een stijgend aantal leden!

• Hoe kan dat?
• Wat doen zij?
• Waarom slagen zij erin het aantal leden te doen laten toenemen?
• Welke 'geheime wapens' gebruiken zij?
• Kunnen wij van deze voorbeelden leren?

De heren Erik Wille van ASV (Arnhem) en Leo Hovestadt van de Veenendaalse SV, beiden bestuurslid van een sterk gegroeide vereniging, probeerden met behulp van een presentatie antwoord te geven op deze vragen.

Leo Hovestadt legde in zijn betoog de nadruk op de organisatie van de jeugdafdeling. Met praktische voorbeelden benadrukte Leo het belang van jeugdactiviteiten. Het verlagen van de drempel naar de schaakvereniging is daarbij een vereiste. Raindropchess speelt hierbij voor VSV een belangrijke rol, zowel op de vereniging zelf als bij het schoolschaak.

Erik Wille gaf een uiteenzetting van de totstandkoming van het beleidsplan van ASV. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij:
• Draagvlak voor het merendeel van de leden
• Clubgevoel, vriendschapssfeer en het sociale aspect van het verenigingsleven
• Beleidsplan uitwerken in jaarplannen met actiepunten
• Aantrekken van strategische partners

Vervolgens kregen de aanwezigen nog de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van tips en tijdens de borrel na afloop werd er nog flink gediscussieerd en nagepraat.
De aanwezigen vertrokken rond 22.30 met een tas vol tips en ideeën en met de belangrijkste boodschap van de avond:

“Wees als vereniging actief en laat je zien, dan komen er zeker nieuwe leden!!”Verslagen van de twee presentaties zijn te downloaden via:
Presentatie Erik Wille
Presentatie Leo HovestadtTevens wil ik u hierbij attent maken op een aantal Good Practices, die te vinden zijn op de KNSB-site (http://www.schaakbond.nl/knsb/good-practices )

Erik Blom Laatst gewijzigd: 22-10-2011