SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Notulen ALV 7 september 2011
De notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering zijn
te vinden onder -Download- Stukken ALV
Erik Blom Laatst gewijzigd: 01-10-2011