SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering
Hierbij plaats ik een aantal stukken, die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 september zullen worden behandeld.

Statuten
Concept competitiereglement
Concept promotie/degradatieregeling
Concept huishoudelijk reglement
Concept jeugdcommissie regelement

U krijgt hierbij de gelegenheid op deze stukken te reageren. (De statuten zijn in de voorjaarsvergadering reeds behandeld en worden in principe niet meer gewijzigd.)
Zend of mail uw schriftelijke reactie vr de ALV naar de secretaris. Alleen deze reacties zullen tijdens de ledenvergadering behandeld worden.


Met vriendelijke groeten en graag tot woensdag 8 september.Erik Blom, secretaris SBO

Erik Blom Laatst gewijzigd: 30-08-2010