SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Statuten
Hierbij presenteren wij u de statuten, het huishoudelijke reglement en het jeugdcommissiereglement, die wij tijdens de komende algemene ledenvergadering in september willen fiatteren.
De statuten zijn al tijdens de voorjaarsvergadering besproken. Alle opmerkingen zijn door het bestuur verwerkten en dit stuk ligt op dit moment ter controle bij de notaris.
Op het Huishoudleijk Reglement en het reglement van de jeugdcommissie mag gereageerd worden, dat moet VOORAF plaatsvinden aan de algemene vergadering van 8 septemeber . U kunt per post/mail reageren en tegenvoorstellen doen.
jc regelement
statuten
huishoudelijk reglement
Erik Blom Laatst gewijzigd: 05-07-2010