SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
4-tallen competitie 2010
Waarom komt er een aparte 4-tallen competitie?
Volgend jaar verdwijnt de 4e klasse uit de reguliere competitie, daarvoor in de plaats komt er een aparte 4-tallen competitie.
De belangrijkste reden om met een aparte 4-tallen competitie te komen heeft te maken met krimpende verenigingen en dalende ledenaantallen.
Sommige verenigingen zijn niet in staat om een 6-tal of een 8-tal op de been te brengen, maar vaak wel een 4-tal. In de regel is dat een sterk team.
Grotere verenigingen hebben vaak een of meer teams in de 4e-klasse, doorgaans met een recreatief karakter.
Door het verschil in sterkte is de kans groot dat recreatieve schakers afhaken. En voor sterke teams is geregeld een 4-0 uitslag ook geen uitdaging.
Een ander probleem is het niet kunnen promoveren bij kampioenschap. Men kan geen 6-tal op de been brengen.

Hoe gaat die competitie eruit zien?
Teams kunnen zich aanmelden voor deze aparte 4-tallen competitie. De teams worden naar sterkte ingedeeld.
Er komt 1 groep zijnde de hoofdklasse, deze bestaat uit 8 teams
Er komen 2 groepen zijnde de 1e klasse, deze bestaan ook beiden uit 8 teams, hierbij wordt rekening gehouden met de regionale spreiding
Er komen een aantal groepen, zijnde de 2e klasse, deze bestaan ook telkens uit 8 teams, hierbij wordt rekening gehouden met de regionale spreiding.
Omdat elke groep uit 8 teams bestaat worden er 7 wedstrijden gespeeld. Play-off's en andere varianten komen dus te vervallen.
Het speeltempo wordt dat van de huidige 4de klasse.

Wat verandert er in de reguliere competitie?
Het komende jaar verandert er slecht één gegeven: de 4e klasse komt te vervallen, deze groep wordt dus ondergebracht in de aparte 4-tallen competitie.
Het komende jaar verandert er niets in de promotie t/m de 3e klasse.
Maar het promotie- en degradatiereglement wordt wel aangepast, want het seizoen daarna wil de SBO een volgende opzet gerealiseerd zien:
- Promotieklasse, 10 teams, op de zaterdag
- 1ste klasse avond, 2 groepen van 8 teams, d.w.z. 7 wedstrijden
- 2de klasse, n-aantal groepen van 8 teams, d.w.z. 7 wedstrijden
- 3de klasse, n-aantal groepen van 8 teams, d.w.z. 7 wedstrijden (op termijn verdwijnen de 6-tallen, want ook hier blijven sterke teams hangen).
Alleen de reguliere competitie sluit aan op die van de KNSB.

Kan ik meedoen in beide competitie?
Ja, dat is nu juist het leuke van deze opzet. Je kunt in beide competities spelen.
Er is slechts 1 restrictie. Je kunt in beide competities spelen, maar telkens voor dezelfde vereniging. Dat uitgangspunt staat voor het komende seizoen vast.
Wij verwachten dat deze 4-tallen competitie een succes zal worden en dat er veel teams zich gaan aanmelden.

Wat is verschil met de zaterdagcompetitie?
Er zijn 2 belangrijke verschillen:
1. De zaterdagcompetitie was verweven in de reguliere competitie, men kon vanuit de zaterdagcompetitie doorstromen naar de promotieklasse. Dat leidde tot de nodige (reglementaire-)problemen.
De nieuwe 4-tallen competitie staat helemaal los van de reguliere competitie.
2. De insteek bij de zaterdagcompetitie was om jeugd makkelijker te laten deelnemen aan de reguliere competitie. Door het geringe aantal clubs met veel jeugdspelers is die opzet niet gelukt, de deelname was uiteindelijk gering. De huidige insteek is de krimpende vereniging.


Erik Blom Laatst gewijzigd: 29-06-2010