SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Notulen algemene ledenvergadering 21 april 2010
De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2010 zijn op de website geplaatst. Tevens is op de downloadpagina een aantal stukken te vinden, die zijn besproken tijdens deze vergadering; het declaratie- en vergoedingenreglement, een tweetal stukken met betrekking tot het materiaal van de SBO en een powerpointpresentatie van het voorstel van het bestuur voor een nieuwe competitieopzet.
Erik Blom Laatst gewijzigd: 12-05-2010