SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Jubileumboek SBO 75 jaar
Op zaterdag 4 juli 1936 werd de Twentsche Schaakbond opgericht. Vijftig jaar later werd deze oprichting o.a. gevierd door een uitgave van de SBO waarin de eerste 50 jaar van deze regionale bond zijn beschreven. Dat is uitvoerig en zeer compleet gedaan door dhr. J.G. Blokhuis in 'Rondvlucht met Caissa'. In 2011 bestaat onze regionale bond dus 75 jaar. Het bestuur wil graag dat er een aanvulling van de laatste 25 jaar op het boek van dhr. J.G. Blokhuis komt. Deze aanvulling zal in 'boekvorm' worden uitgereikt aan o.a. alle leden van de Schaakbond Overijssel. Zomer 2011.

Het bestuur zoekt een of meerdere personen die belangstelling hebben om zo'n uitgave ter hand te nemen.
- Wie heeft belangstelling om in het archief te neuzen?
- Om enkele bestuurders van de laatste 25 jaar te interviewen?
- Om de ingewonnen informatie te verwerken tot een tekst?
Er zijn door het bestuur gelden gereserveerd voor het jubileum, maar om deze uitgave mogelijk te maken zullen er ook advertenties geplaatst worden.
Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Erik Mijnheer, voorzitter SBO.

Erik Blom Laatst gewijzigd: 08-04-2010