SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Interpretatie competitiereglement bij bepaalde cases
Jan Willem Brinks heeft bij de competieleider op 2 december een aantal cases aangedragen en gevraagd hoe het competitiereglement in deze situaties geďnterpreteerd moet worden. De mail van Jan Willem en de toelichting van Gerard de Lange is onder aan deze brief toegevoegd. Tijdens een ingelaste bestuursvergadering (drie van de zes leden aanwezig) heeft het bestuur haar interpretatie van het reglement vastgesteld en in deze brief uitgewerkt. Hierbij zijn alleen de cases van speelgerechtigheid behandeld, niet het vraagstuk van de ‘plicht van degradatie’.
Erik Blom Laatst gewijzigd: 10-12-2009