SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Veteranen ToernooiWij spelen volgens de onderstaande regels:
- In het toernooigebouw is het niet toegestaan te roken.
- De deelnemers die om enigerlei reden een mobiele telefoon nodig hebben, mogen die aan
laten staan, maar worden verzocht dat dan vóór aanvang van de wedstrijd bij mij te melden.
De anderen worden verzocht de telefoon uit te zetten.
- Het is mogelijk om een partij na onderling overleg op een andere dag te spelen. Dit dient
door de betreffende deelnemers vooraf persoonlijk aan mij of aan de wedstrijdleider kenbaar
gemaakt te worden.
- Er bestaat ook nog de mogelijkheid om een bye op te nemen. Het willen gebruiken van dit
recht dient door de betreffende speler persoonlijk aan de wedstrijdleiding doorgegeven te
worden voordat de partijen zijn vastgesteld, dus tot ca. anderhalf uur na afloop van de
voorgaande partij. Een bye levert een half punt op.
- Personen die zich wel aangemeld hebben, maar zonder afmelding bij de eerste ronde niet op
komen dagen, worden niet ingeschreven.
- Beide spelers dienen de uitslag door te geven; voor wedstrijden waarvan geen uitslag is
doorgegeven, wordt 0-0 genoteerd.
- Er wordt een spelerscommissie benoemd. De commissie zal bestaan uit 3 personen; zij
behandelt de schriftelijk gemotiveerde beroepen tegen een beslissing van de
wedstrijdleiding. Ook beoordeelt zij eventuele sprake van overmacht. De spelerscommissie
neemt zo snel mogelijk een bindende beslissing.
- De deelnemers worden verdeeld over 4 ratinggroepen: A, B, C en D. In groep A wordt
gestreden om het SBO-veteranen-schaakkampioenschap. De deelnemers in deze groep
dienen dan ook lid te zijn van een bij de SBO aangesloten schaakvereniging. Groep B is
voor schaakliefhebbers met een rating tot maximaal 1700. In groep C spelen schakers met
een rating tot maximaal 1550 en groep D is voor schaakliefhebbers met een rating tot
maximaal 1400. De groepen B, C en D staan ook open voor huisschakers. Indien de
wedstrijdleiding dit nodig acht, kan ze de indeling van de groepen wijzigen.
- Er wordt in alle groepen 7 ronden Zwitsers gespeeld, de 1e en de 2e ronde op rating en
vervolgens 5 ronden op WP. Het speeltempo is 1.30 uur p.p.p.p., plus 30 seconden per zet.
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiële
Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit
reglement niet anders is bepaald. In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien,
beslist de wedstrijdleiding.
- Na afloop van het toernooi worden de behaalde scores doorgegeven aan het bondsbureau
van de KNSB voor de ratingverwerking.
Speeldata; 1e ronde donderdag 5 november 2009
2e ronde donderdag 26 november 2009
3e ronde donderdag 17 december 2009
4e ronde donderdag 14 januari 2010
5e ronde donderdag 4 februari 2010
6e ronde donderdag 25 februari 2010
7e ronde donderdag 18 maart 2010

Bepaling van de eindstand:
1 Wedstrijdpunten. Is dit gelijk, dan volgt er om de titel een beslissingswedstrijd. Eindigt die
ook gelijk, dan volgt, en tevens voor de verdere plaatsingen:
2 Onderling resultaat.
3 WP-punten
4 SB-punten
5 Loting

Per groep zijn de geldprijzen:
1e prijs € 60,--; 2e prijs € 40,--; 3e prijs € 30,--; 4e prijs € 20,--; 5e prijs € 10,--.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden de geldprijzen opgeteld en verdeeld.
Er zijn naast geldprijzen ook weer vele flessen wijn voor rating. Geldprijzen lager dan € 5,-- worden vervangen door een fles wijn en er is ook weer een verloting onder de deelnemers die na de prijsuitreiking nog aanwezig zijn. De hoofdprijs van de verloting is een DGT-klok, beschikbaar gesteld door DGT Projects BV.
Alle groepswinnaars ontvangen bovendien nog een fraaie beker.

Inschrijven bij en/of wijzigingen doorgeven aan:
Theo Heeregrave Citroenvlnder 54 7534 LA Enschede
Telefoon 053-4614675 of 06-41069999
E-mail: theo.heeregrave@home.nl

Speelzaal: De Spil Deldensestraat 84 Borne

Aanvang wedstrijden: 13.30 uur

Inschrijfgeld: € 15,--.

Pieter Breedijk Laatst gewijzigd: 09-10-2009