SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Interessante Lezing Herman Grooten in het OSBO gedeelte van het servicepunt oost
Nu het seizoen weer begonnen is, wil een aantal clubschakers zich proberen te bekwamen. Het doorworstelen van openingsboeken is geen sinecure, vandaar dat IM Herman Grooten de helpende hand uitsteekt bij het aanbrengen van het nodige begrip en achtergronden bij het bestuderen van openingen. Daartoe geeft hij a.s. vrijdag in Arnhem een lezing over de altijd populaire Siciliaanse opening. Deze lezing houdt verband met de populaire rubriek “Begrijp wat u doet” in Schaakmagazine.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mail naar sterkspel@xs4all.nl om u nu nog op te geven. Het is de bedoeling dat er een korte serie lezingen gehouden wordt over de achtergronden van de meest gespeelde openingssystemen. In deze reeks worden openingen besproken aan de hand van karakteristieke pionnenstructuren en stereotiepe stellingsbeelden. Het uitgangspunt van deze benadering is om het begrip te vergroten van de typische stellingen die horen bij de diverse openingen. Omdat er over de reeds verschenen openingssystemen nog zoveel meer te zeggen en te schrijven valt, dan de rubriek toelaat, zal Grooten in zijn presentatie dieper ingaan op de materie. Na afloop wordt een reader beschikbaar gesteld met een uitgebreid overzicht van wat in de lezing behandeld gaat worden. Tevens wordt ook het nodige extra studiemateriaal in een reader toegevoegd.

In de eerste lezing over de wellicht meest complexe opening, het Siciliaans, zal een aantal algemene thema’s de revue passeren. Daarbij krijgt de toehoorder enkele richtlijnen aangereikt om door het oerwoud aan varianten te gaan zien hoe de verschillende stellingen zo goed mogelijk behandeld zouden kunnen worden. Elke clubschaker is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De kosten zijn € 12,50 waarvoor u ook de reader ontvangt.

De lezing “Begrijp wat u doet!” wordt gehouden op:
Datum: Vrijdagavond 9 oktober
Aanvang: 19:45 – 22:15 uur
Plaats: Olympus College, Olympus 5,(ingang Zeegsingel ) Arnhem
Voor info of aanmelding stuurt u een e-mail naar: sterkspel@xs4all.nl.


Xander Verbeet Laatst gewijzigd: 06-10-2009