SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Promotie/degradatieregeling seizoen 2009-2010
Promotieklasse:
Kampioen promoveert naar KNSB
1 degradatie om de 1e Klasse "vol" te krijgen
Indien er door, of teveel degradatie vanuit de KNSB of promotie vanuit 1e Klasse, de promotieklasse uit meer dan 10 teams komt te bestaan, dan volgt er extra degradatie welke door kan werken tot en met de 3e Klasse (MP, BP onderling resultaat, beslissingswedstrijd, loting)

1e Klasse:
De kampioenen van A/B promoveren naar de promotieklasse [1]
De laagst geŽindigde per poule degraderen naar de 2e Klasse.
Extra degradatie indien promotieklasse uit meer dan 10 teams komt te bestaan [2]

2e Klasse:
De kampioenen van A/B promoveren naar de 1e Klasse [1]
De laagst geŽindigde per poule degraderen naar de 3e Klasse.
Extra degradatie indien promotieklasse uit meer dan 10 teams komt te bestaan [2]

3e Klasse:
De kampioen en de als 2e geŽindigde team promoveren naar de 2e Klasse
De laatste twee geŽindigde teams degraderen naar de 4e Klasse [1]

4e Klasse:
De kampioenen van A/B promoveren naar de 3e Klasse [1]


[1]:
Indien een promovendus ingevolge van artikel 9.3 uit het competitiereglement niet wil of kan promoveren(*), dan gaat het recht tot promotie over op het team dat daarna het hoogst geÔndigd is op de ranglijst.(MP,BP onderling resultaat,beslissingswedstrijd, loting). Promotierecht hebben maximaal de nummers 1 en 2 van de ranglijst bij poule van 6 teams.
Indien geen enkele club wil/kan promoveren zal er dienovereenkomstig in de hoger gelegen klasse een team minder hoeven te degraderen.
(*)Dit moeten zij binnen 1 week na afloop van de competitie laten weten aan competitieleider.


[2]
Indien er door de eventuele extra degradatie een oneven aantal uit de 1e/2e Klasse moet degraderen; wordt die oneven team bepaald door het spelen van een beslissingswedstrijd binnen 2 weken na de competitie. Er wordt dus niet naar matchpunten of bordpunten gekeken. De A-groep speelt dan tegen de B-groep van die Klasse, middels loting om de thuisspelende team te bepalen.

Doel:
Promotieklasse: 8-10 teams
1e Klasse: 2x6 teams
2e Klasse: 2x6 teams
3e Klasse: 2x6 teams (op termijn)
4e Klasse: 2x6 teams of zoveel meer teams indien er meer inschrijvingen gekomen zijn. (op termijn

Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 04-12-2009