SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Verslag bestuursvergaderingen
Onder het kopje Organisatie/bestuurstafel is een verslag te vinden van de laatste bestuursvergaderingen. Tevens vindt u meer infomatie over de komende ALV
Erik Blom Laatst gewijzigd: 21-08-2009