SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Nieuws over bestuurcrisis KNSB
Van de KNSB site komt het volgende bericht.

Naar aanleiding van het aftreden van het bestuur van de KNSB op de vergadering van de Bondsraad van 20 november j.l. is er een vergadering gehouden van voorzitters van regionale en bijzondere bonden en de vertegenwoordiger van de persoonlijke leden. Deze vergadering, die werd gehouden op 2 december j.l., werd geleid door oud-KNSB-voorzitter Herman Hamers.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de oorzaken die tot het terugtreden van het bestuur hadden geleid en over stappen die zouden moeten leiden tot een nieuw bestuur.
Het huidige, demissionaire, bestuur neemt de lopende zaken waar. De voorzitter en de penningmeester hebben aangegeven in ieder geval niet terug te zullen keren in een nieuw bestuur. De overige bestuursleden zijn onder voorbehoud bereid in een nieuw bestuur plaats te nemen.
Tijdens het voorzittersoverleg werd aan Herman Hamers gevraagd of hij wilde optreden als informateur. Hij was hiertoe bereid en zal op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.

In januari vindt weer een voorzittersoverleg plaats. Er zal dan worden gesproken over de voortgang en er zullen een aantal financiŽle onderwerpen (begroting 2005, Schaakacademie) worden toegelicht en besproken.
Bij de aanwezigen tijdens het voorzittersoverleg was de gemeenschappelijke wil aanwezig om op zo kort mogelijke termijn weer te komen tot een missionair bestuur dat op een brede steun in de Bondsraad kan rekenen.
Albert Vasse Laatst gewijzigd: 11-12-2004