SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
De SBO heeft weer een volwaardig bestuur
Op woensdagavond 3 juni a.s. komt het beoogde SBO bestuur voor het eerst in de nieuwe setting bijeen. De taakverdeling zal, wetende dat dit nog formeel bekrachtigd moet worden tijdens de ALV in september, als volgt zijn:
- Erik Mijnheer, voorzitter/jeugdleider
- Guy Bielderman, vice-voorzitter
- Erik Blom, 1e secretaris
- Aron Honer, 2e secretaris met als speciale taak om de website te verbeteren
- Gerrit Luggenhorst, penningmeester
- Gerard de Lange, competitieleider
- Werner Gesink, wedstrijdleider

Guy heeft geen vaste portefeuille, maar zal gedurende het seizoen een aantal kortlopende projecten ter hand nemen. Vb. voorstel maken om het GP-systeem te verbeteren.

Er zal met spoed gewerkt worden aan o.a. interne overdarcht van gegevens, het verbeteren van de website, het verbeteren van het competitiereglement, het GP-systeem weer een nieuw leven inblazen. Uiteraard zal ook gewerkt worden aan de voorbereiding van de ALV in september.

Erik Mijnheer Laatst gewijzigd: 27-05-2009