SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Stukken voor jeugdleidersvergadering
De jeugdleidersvergadering vindt dit jaar plaats op 10 juni om 20.00 uur in Grand Café De Twee Wezen, Burg. Jansenplein 23-24 in Hengelo. Tijdens deze vergadering zullen de agenda volgend o.a. de notulen 2008, het voorlopig jaarverslag en een voorstel jeugdkalender worden besproken.

De nieuwste gegevens (7 juni) betreffende jgp en NK schoolschaak zijn nu ook verwerkt in het jaarverslag.
Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 07-06-2009