SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Cursus Schaaktrainer 1 in Enschede
Er is waarschijnlijk voldoende belangstelling voor de cursus schaaktrainer 1. Deze gaat plaatsvinden in Enschede. En start eind september / begin oktober.

Het nieuwsitem heeft in elk geval reacties opgeleverd. Daarnaast waren er al namen van belangstellende bekend bij de jeugdcommissie.

Informatie over deze cursus is op te vragen bij Xander Verbeet van het Steunpunt Oost.


Erik Mijnheer Laatst gewijzigd: 18-05-2009