SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
info schaaktrainer stap 1
Cursus Schaaktrainer Stap 1

Inleiding
Deze praktische cursus is bedoeld voor schakers (ook beginnende schakers) die enig houvast willen hebben bij de speltechnische begeleiding van schakende kinderen. Cursisten leren met name te werken met stap 1 van de Schaakmethode van Brunia/van Wijgerden. Naast een toelichting op doelen en uitgangspunten voor de schaaktraining krijgen de cursisten eenvoudige tips en vuistregels voor de opbouw van een groepstraining en de individuele begeleiding van kinderen. Via enkele praktijkopdrachten worden de deelnemers gestimuleerd bij een club of school met kinderen aan de slag te gaan.

Einddoelen
Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met behulp van bestaand lesmateriaal trainingen verzorgen voor beginnende jeugdschakers. De einddoelen van de cursus zijn:

didactiek
werken met stap 1 van de Stappenmethode
werken met een lesmodel
kenmerken van het spel van beginnende schakers herkennen en benoemen

organisatie
inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling op een club
een beeld van de eigen taken

begeleiding
kennis en inzicht in de kenmerken van leiding geven aan jeugd
vaardigheid in het begeleiden van schaakjeugd vanaf circa. 7 jaar

techniek
beheersing van de stappen 1 en 2 (schaaktechniek wordt alleen getoetst, niet behandeld in deze cursus)
het kunnen benoemen van de schaakbegrippen uit de methode
vaardigheid in het oplossen van elementaire posities en combinaties

Cursusomvang en docenten
De cursus bestaat uit vijf avonden van drie uur. Een even groot deel van de opleiding bestaat uit zelfstudie (leesstof en schaaktechniek) en praktijkopdrachten.

Eigen bijdrage
De cursus Schaaktrainer Stap 1 maakt onderdeel uit van de schaakdidactische opleidingen van de KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus Schaaktrainer Stap 1 is 65,- voor de gehele cursus.

De afronding van de cursussen
Praktijkopdrachten zullen het belangrijkste deel van de beoordeling van de cursisten vormen. Voor een geslaagde afronding hebt u voldoende studiepunten nodig. Deze zijn te verkrijgen door:
aanwezigheid op de cursusavonden (minimaal 4 van de 5 avonden)
het aantonen van de vereiste schaakvaardigheid
het met voldoende resultaat voltooien van de praktijkopdrachtenXander Verbeet Laatst gewijzigd: 14-05-2009