SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
info schaaktrainer 2
Cursus Schaaktrainer 2

De opleiding Schaaktrainer 2 leidt op in het lesgeven in de Stappen 1, 2 en 3 van de Stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia. Lesgeven en didactiek vormen de centrale onderdelen van deze cursus.

Cursusduur
De cursus bestaat uit:
• Zes cursusavonden van drie uur. Bij deze avonden behoren huiswerkopdrachten.
• Per cursist twee lesobservaties plus nabespreking. De eerste lesobservatie vindt in de beginperiode van de cursus plaats, de tweede observatie in de slotperiode van de cursus. De cursist dient de lessen die worden geobserveerd zelf te regelen.

Afronding
De afronding van de cursus bestaat uit:
1. Het geven van een examenles en het bespreken van deze les
2. Het inleveren van een portfolio op het onderdeel begeleiden van kinderen bij wedstrijden
3. Het inleveren van een portfolio op het onderdeel assisteren bij activiteiten.

Toelichting bij de afronding
1. De voorbespreking van de examenles duurt vijf minuten. De examenles duurt ongeveer twintig minuten. De nabespreking duurt ook ongeveer twintig minuten. In de nabespreking moet de cursist in staat zijn om kritisch terug te kijken op de gegeven les.
2. De cursist moet door middel van een portfolio aantonen ervaring te hebben met het begeleiden van kinderen, bijvoorbeeld tijdens een toernooi, een clubwedstrijd of eventueel een wedstrijd van de clubcompetitie. De tijd die nodig is om dit portfolio samen te stellen bedraagt ongeveer twee dagdelen. Indien de cursist nog geen ervaring heeft met het begeleiden zal hij gedurende de cursus een dergelijke activiteit moeten uitvoeren.
De voorwaarden waaraan een portfolio moet voldoen staan beschreven in het cursusmateriaal dat de cursist aan het begin van de cursus krijgt uitgereikt.
3. Het portfolio bestaat uit een vragenformulier. De cursist moet door een ingevuld vragenformulier aantonen dat hij ervaring heeft met het organiseren van een schaakactiviteit of met het helpen bij het organiseren van een schaakactiviteit. Het vragenformulier moet worden ingevuld door de hoofdorganisator van de activiteit of door iemand anders die daartoe gerechtigd is. De cursist is zelf weinig tijd kwijt aan het invullen van het formulier.
Indien de cursist nog geen ervaring heeft met het (helpen bij) het organiseren van een schaakactiviteit, dan moet hij gedurende de cursus een dergelijke activiteit uitvoeren. Dat kan samen met anderen.
De vragenlijst maakt onderdeel uit van het cursusmateriaal dat de cursist aan het begin van de cursus krijgt uitgereikt.

Toelatingseisen
Cursisten dienen bij het begin van de cursus:
• Tenminste 15 jaar te zijn
• Over een voldoende eigen schaakniveau te beschikken. Dit niveau zal worden getoetst door de rating (1550 of hoger) of door een schaaktechnische toets wanneer de rating van de cursist onvoldoende is. Deze schaaktechnische toets zal voorafgaand aan de eerste cursusavond worden afgenomen. In dat geval dient de cursist op de eerste cursusavond eerder aanwezig te zijn.


Xander Verbeet Laatst gewijzigd: 14-05-2009