SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Voorzittersoverleg enthousiast over rapport formatiecommissie
Afgelopen woensdag 6 mei j.l. heeft het voorzittersoverleg plaatsgevonden. Onder grote belangstelling presenteerde de commissie zijn bevindingen. De commissie heeft de taken van het bestuur nog eens in kaart gebracht en is er bijna in geslaagd een nieuw bestuur samen te stellen. Er wordt nog gezocht naar een 1e secretaris.
De aanwezige voorzitters spraken hun waardering uit voor de commissie en hebben het beoogde bestuur gevraagd de ALV van september voor te bereiden.
Omdat de website als communicatiemiddel erg belangrijk is, deze verbeterd kan worden, komt er een commissie onder leiding van Aaron Honer om eerst de verbeteringen op te schrijven en daarna te realiseren. Gedacht wordt o.a. aan het kunnen ingeven van de wedstrijduitslagen, de competitiegids niet meer te drukken en te versturen, maar al deze informatie op de site te zetten plus voor liefhebbers een te downloaden competitieboekje in pdf. Ook deze commissie zoekt nog een aantal mensen.

Erik Mijnheer, wnd. voorzitter.
Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 08-05-2009