SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Formatiecommissie presenteert eindrapport
De formatiecommissie presenteerde afgelopen woensdag 6 mei j.l. tijdens het voorzittersoverleg haar eindrapport. Nadat het SBO bestuur bij gebrek aan bestuursleden op 11 maart j.l. was opgestapt, 2 bestuursleden gevraagd zijn de lopende zaken te behartigen, is er een commissie geformeerd om te komen tot een nieuw bestuur. De commissie is 2x bijeen geweest en heeft gediscussieerd over taken binnen het bestuur, welke taken mogelijk te delegeren zijn aan een commissie of een functionaris, en is er ook gezocht naar kandidaten voor dat nieuwe bestuur.
Dat werk zit er nu op. De commissie heeft het resultaat vastgelegd in een rapport met de titel 'Get Back'. Dat rapport kunt u hier downloaden.

De commissieleden waren Guy Bielderman (ENO), Erik Blom (Raalte), Aaron Honer (Raalte), Gerrit Luggenhorst (Holten), Erik Mijnheer (Almelo), Jarich van der Molen (Max Euwe) en Jan van Vliet (Vrimot).

Erik Mijnheer, wnd. voorzitter.

Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 08-05-2009