SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Voortgang formatiecommissie
De (formatie)commissie om te komen tot een nieuw SBO-bestuur komt woensdag 22 april a.s. voor de tweede maal bijeen in Raalte.

De eerste avond is benut om de kerntaken in beeld te brengen. Er is ook gesproken omver 'minimale' bestuursfuncties en welke taken te delegeren zijn aan functionarissen of commissies. Deze informatie is nu uitgewerkt in een document. Er is bijvoorbeeld ook gekeken naar andere regionale bonden.

Tijdens de komende vergadering zal dit document kritisch worden doorlopen. En daar waar nodig worden aangepast.
Verder wordt ook gekeken naar de invulling van die taken. Wie zou wat willen/kunnen doen.

Daarnaast zal het aan de voorzitters van alle verenigingen worden voorgelegd. Het overleg met alle voorzitters vindt plaats op woensdag 6 mei a.s. (zie ook agenda)

Uiteraard zal het ook op dit medium worden geplaatst, zodat een ieder daar kennis van kan nemen.

Erik Mijnheer, wnd voorzitter.
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 17-04-2009