SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Voorzittersoverleg op woensdag 06 mei 2009
De (formatie)commissie heeft inmiddels de eerste afspraken gemaakt. Zij komen op woensdag 1 en 22 april a.s. bijeen.

De resultaten van deze commissie worden gepresenteerd in een voorzittersoverleg. Ook daar is al een datum geprikt:
Woensdag 6 mei a.s.

Zie ook bij item agenda

Erik Mijnheer, wnd voorzitter.
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 19-03-2009