SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Ingelaste bijzondere ledenvergadering
Het demissionaire SBO bestuur nodigt hierbij alle aangesloten verenigingen minimaal een vertegenwoordiger(ster) af te vaardigen naar de uitgeroepen bijzondere ledenvergadering. Leden die een bestuursfunctie in het SBO-bestuur of iets anders willen bijdragen aan de continuiteit van de SBO zijn ook van harte welkom.

Agenda:
1) Opening en vaststelling agenda.
2) Notulen vegadering september 2008
3) Mededelingen
4) Aftreden bestuur:
- Jelle Beintema treedt af;
- Erik Mijnheer en Gerard de Lange treden af, maar willen wel participeren in het interim bestuur.
- Martin Borggreve treedt af, wil enerzijds, omwille van de continuiteit, zijn lopende werkzaamheden voortzetten tot de zomer, maar anderzijds geen lid zijn van het interim bestuur.
5)Benoeming interim bestuur en werkgroep c.q. commissie bestuursopzet 2009/2010
6)Rondvraag
7)Sluiting

Vergadering vindt plaats in het Ontmoetingscentrum te Wierden
Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden, 0546-571813
Aanvang 19.30 uur.
Datum:11 maart 2009

Eventuele afmeldingen sturen naar ondergetekende.
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 18-02-2009