SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
ALV gaat over nut van regionale bonden
Binnen de schaakbond is een individueel lid het belangrijkste. De bond heeft namelijk het bevorderen van de schaaksport tot taak en dat begint bij het individuele lid. Kortom dient de schaakbond de individuele schaker een pakket aan te bieden waardoor deze wil blijven spelen.

Dit wordt gedaan op de volgende wijze:

1. Een club waar de individuele speler wekelijks kan spelen.

2. Een competitie waar de individuele speler aan deel kan nemen.

3. Toernooien waar de individuele speler aan deel kan nemen.

Al deze zaken zijn aanwezig, maar het wordt steeds moeilijker om dit te kunnen behouden.

De clubs zijn inmiddels beknot in hun invloed. Door de bondsraad, waar de regionale bonden en de clubs in vertegenwoordigd zijn te halveren voor deze groepen is de invloed van de clubs en regionale bonden afgenomen. In plaats hiervoor heeft de KNSB wel 15 plaatsen ingeruimd voor Topschaak.

Daarnaast is door het afschaffen van de halve finale ook voor de clubspeler de kans om je te plaatsen voor het nationaal kampioenschap afgeschaft. Het NK wordt gehouden om tot een nationaal kamioen te komen. Deze nationaal kampioen werd in een toernooi waaraan de regionale kampioenen deelnamen bekampt. Dit is de loop der tijd al afgevlakt tot een plaatsing voor de halve finales waarbij de geprofessionaliseerde groep schakers automatische plaatsing voor kregen. Nu blijft er voor de regionale schaker helemaal niets meer over. Hierdoor is het belang van regionale kampioenschappen vermindert.

Een volgende logische stap is het afschaffen van de regionale bonden. Dit is dus ingezet bij de bondsraad en nu ook via het afschaffen van de halve finales. In plaats hiervoor wordt de invloed van de betaalde spelers steeds belangrijker en groter.

Het lijkt dan ook logisch dat een groot deel van de contributie van de schakers zal worden besteed aan het topschaak (lees betaalde spelers)

Daarom wil de SBO graag weten of de clubs dit een goede zaak vinden.

Daarnaast heeft de SBO zelf grote problemen om voldoende kader te krijgen. In de afgelopen periode is er nauwelijks door het bestuur een beleid uitgezet en ook de lopende zaken worden op minimale basis bijgehouden. Hierdoor is de vraag gerezen of de SBO nog levensvatbaar is, mede gezien het nieuwe beleid van de KNSB.

Kortom tijd om eens met de clubs om de tafel te gaan zitten om over deze kwestie te gaan praten.
Martin Borggreve Laatst gewijzigd: 16-02-2009