SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
SBO zoekt commissieleden
Het bestuur heeft gemeend om de actieve taken en de bestuurstaken te gaan scheiden en heeft daarom besloten een aantal commissies te installeren.

Er is voor deze vorm gekozen zodat er een duidelijke scheiding komt tussen uitvoerende taken en bestuurlijke taken. Hierdoor zal het werk van de bestuursleden worden verlicht en tevens zullen de mensen die actief zijn niet belast worden met bestuurlijke rompslomp.

Een aantal van deze commissies bestaan reeds en hoeven daarom niet opgevuld te worden. Een aantal andere echter wel.

De volgende commissies zullen worden geformeerd:

1. Beroepscommissie (reeds bestaand)

Deze commissie blijft in tact en blijft tevens de huidige taak vervullen.

2. PR & Communicatie (deels bestaand)

In deze commissie zal het reeds bestaande webteam plaatsnemen. Daarnaast kan hier een functionaris voor de communicatie naar buiten en tussen verenigingen plaatsvinden. In deze commissie zal het competitieboekje worden gemaakt. Andere ideeen laat ik over aan deze commissie.

3. Jeugdcommissie (reeds bestaand)

Blijft intact en het werk doen wat nu al gedaan wordt.

4. Wedstrijdcommissie

Deze commissie zal alle zaken aangaande de wedstrijden van de senioren behartigen. Dit houdt in dat de taken van de wedstrijdleider en de competitieleider in deze commissie zullen worden uitgevoerd. Tevens komt hier alles rond de Grand Prix in terecht.

5. administratiecommissie

Hierin wordt alles rond de administratie bijgehouden. Naast de ledenadministratie (reeds bestaand) kunnen hier ook andere zaken worden bijgehouden. (ik denk aan dubbelleden, adresgegevens en aanverwante zaken) Hierin kan ook de Kascommissie (reeds bestaand) plaatsnemen.

6. commissie voor verbetering van het schaken

Deze commissie regelt eventuele trainingen voor senioren en houdt zich daarnaast zich bezig het bevorderen van schaken in het algemeen.

Alle commissies kennen een autonoom beleid, maar leggen wel verantwoording af aan het bestuur. De commissies kunnen zelf met nieuwe ideeen en voorstellen komen richting bestuur.

Vanuit het bestuur wordt de verantwoordelijkheid van de commissies over aanwezige bestuursleden verdeeld. Deze bestuursleden zullen zelf contact onderhouden met de commissie.

Er wordt gezocht naar de volgende taken:

* een funktionaris die zich bezig houdt met de PR en communicatie naar buiten toe. Dit houdt in dat deze persoon contacten onderhoudt met de andere bonden en met de pers en andere belangstellenden.

* een funktionaris die zich bezig houdt met de PR en communicatie tussen de clubs onderling. Deze persoon houdt zich bezig met het verbeteren van de communicatie tussen clubs en helpt de verenigingen met de PR voor hun club. Dit kan op gebied van het organiseren van toernooien zijn, maar ook met het opzetten van trainingen voor belangstellenden.

* een funktionaris die zich bezig houdt met het indelen en bijhouden van de seniorencompetitie

* een funktionaris die zich bezig houdt met de toernooien die onder de vlag van de SBO worden georganiseerd.

* een funktionaris die zich bezig houdt met het regelen van de Grand Prix. Dit houdt in met de reclame voor dit toernooi alsmede met het verwerken en bijhouden van de standen.

* funktionarissen die zich bezig houden met de verbetering van het schaken.

Alle belangstellenden kunnen dit op de ALV aangeven. Dit kan eventueel via het bestuur van uw eigen vereniging.
Martin Borggreve Laatst gewijzigd: 15-02-2009