SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
SBOkampioenschap E-teams
Zaterdag 7 februari wordt het jaarlijkse kampioenschap voor E-teams gespeeld. Dit toernooi houden wij in het inmiddels welbekende Kulturhus Hasselo in Hengelo.

We beginnen om 12.45 uur. De prijsuitreiking zal enigszins afhankelijk van het aantal deelnemers tegen 17.00 uur zijn.

De teams bestaan uit 4 personen en een eventuele reserve. Elk team speelt het hele toernooi in dezelfde volgorde. De spelers moeten E-spelers zijn of jonger, dat wil zeggen uit 1999 of jonger.

Voor de goede orde wijs ik iedereen er ook nog op dat de spelers lid moeten zijn van de KNSB. In dit geval betekent dat, dat ze op de speeldatum in ieder geval aangemeld moeten zijn bij de ledenadministratie van de SBO. Ik zal dat zonodig ook controleren.

De kampioen plaatst zich voor het NK in Groningen. Er zijn in ieder geval prijzen voor de eerste drie teams.

Per team bedragen de deelnamekosten 6 euro. Deze kunt u aan de inschrijftafel voldoen. Daar kunt u ook eventuele wijzigingen of aanvullingen in de opstelling nog kenbaar maken.

Om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u de teams aanmelden tot en met woensdag 4 februari, maar liever zo veel eerder als mogelijk is.

Aanmelden via e-mail bij ondergetekende.

Marcel Krosenbrink
competitieleider JCC
marcelkrosenbrink@hetnet.nl
0543-51 44 10.

Marcel Krosenbrink Laatst gewijzigd: 15-01-2009