SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Weinig respons vragenlijst JCC
Om te peilen waarom sommige clubs niet deelnemen aan de JCC is een enquête verzonden. Helaas is de respons op de vragenlijst niet erg groot geweest. Van HZP, Hardenberg en ENO moeten de antwoorden nog steeds binnenkomen. Op basis van de nu binnengekomen resultaten kan de JC moeilijk conclusies trekken.
Marcel Krosenbrink Laatst gewijzigd: 22-12-2017