SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Beroepszaken

Beroepszaken seizoen 2010 - 2011Uitspraak beroepszaak Drienerlo in de nahand- Xidata hardenberg 9 april 2011Uitspraak


Beroepszaak Drienerlo in de nahand- Xidata hardenberg 9 april 2011


Geachte beroepscommissie,

Onderstaand vindt u het beroep van Xidata Hardenberg inzake de beslissing van de competitieleider betreffende de wedstrijd Drienerlo in de Nahand - Xidata Hardenberg van 9 april 2011.
Conform het reglement beroepszaken van de SBO hebben de penningmeester van de SBO, de competitieleider en de betrokken partijen een CC ontvangen.
Het beroep zal ook op de website van de SBO geplaatst worden.

Met vriendelijke groeten,

Erik Blom
Secretaris SBO----- Original Message -----
From: EdgarSpanjers
To: Erik Blom
Cc: Gerard de Lange
Sent: Wednesday, April 27, 2011 4:05 PM
Subject: Beroep tegen beslissing competitieleider SBO: Onregelmatigheid bij wedstrijd tussen Drienerlo in de Nahand en Xidata Hardenberg


Hallo Erik,

Bij deze mail ik je om tegen onderstaande beslissing van de SBO-competitieleider in beroep te gaan:

We zijn van mening dat hij artikel 10.2.i. te breed uitlegt:

artikel 10.2.i. geldt volgens ons alleen als het om 2 SBO-wedstrijden gaat en niet als zoals nu een van de 2 wedstrijden, die van Hardenberg 1, een KNSB-wedstrijd namelijk betreft.

Dit baseren we op artikel 1 van het S.B.O.-competitiereglement ( zie jaargids 2010-2011 van de SBO ) waarin staat:

Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Schaakbond Overijssel (SBO) voor zijn leden en/of leden van een naburige regionale schaakbond en/of bedrijven en/of instellingen te organiseren clubteamwedstijden, genaamd competitiewedstrijden.

In onze ogen gaat hij dus te ver door een wedstrijd georganiseerd door de KNSB die immers landelijk is erbij te betrekken.

Wij zijn van mening als hij zoiets wil kunnen doen dat hij dit eerst aan de ALV van de SBO hoort voor te leggen zodat alle verenigingen van de SBO daarover kunnen stemmen.

Wel zal dan volgens ons gekeken moeten worden of de FIDE-regels voor het schaakspel het toestaan dat KNSB-wedstrijden in het SBO-competitie-reglement worden betrokken want bij de FIDE-regels voor het schaakspel 2009 artikel b bij het voorwoord staat:

Een aangesloten vereniging heeft de vrijheid om regels in te voeren die gedetailleerder zijn onder voorwaarde dat zij:

b. beperkt zijn tot het gebied van de desbetreffende bond

Wij zijn dus van mening dat de beslissing van de SBO-competitieleider onredelijk is en hopen dan ook dat de commissie van beroep competitiegeschillen dit corrigeert.

Met vriendelijke groet,

Edgar Spanjers
secretaris Xidata Hardenberg


From: Gerard de Lange
Sent: Saturday, April 23, 2011 4:16 PM
To: Leo Klapwijk ; r.h.j.vanderlubbe@gw.utwente.nl ; 0316 Xidata/S.V. Hardenberg ; Herwin Welbergen
Subject: Onregelmatigheid bij wedstrijd tussen Drienerlo in de Nahand en Xidata Hardenberg

Geachte teamleiders,

Bij deze verklaar ik de wedstrijd van Rob van der Lubbe en Leo Klapwijk reglementair verloren voor Leo. Dit op grond van artikel 10.2.i.

Leo heeft op verzoek van Drienerlo een wedstrijd vooruit gespeeld, vervolgens wordt hij in het eerste team van Hardenberg opgesteld. Beide wedstrijden zijn gepland op 9 april om 13.00 uur.

De uitslag van Leo Klapwijk - Rob van de Lubbe 1-0 wordt omgezet in een reglementaire 0-1.

De uitslag van Drienerlo in de Nahand - Xidata Hardenberg 4,5-3,5 wordt hierdoor 5,5-2,5

De originele uitslag telt mee voor de ratingverwerking van mei 2011

Met vriendelijke groet,

Gerard de Lange,
CL SBO

Uitspraak Beroep ENO 14 januari 2011


De uitspraak kunt u hier vinden
Uitspraak Beroep Dr.Max Euwe 13 december 2010


De uitspraak kunt u hier vinden


Beroep Eno 2 vrijdag 14 januari 2011Bezwaarschrift Eno Vrijdag 14 januari 2011

Bezwaar/Beroep tegen besluit competitieleider SBO om M. van Essen een reglementaire nederlaag toe te kennen als invaller van ENO 2 en daarmee de uitslag te wijzigen in 5-3.

Ons inziens is art. 10.2f van toepassing en dan specifiek het volgende stuk:
“Invallen is in ieder geval wel toegestaan als een invaller minimaal 1 maand lid van de vereniging is geweest en daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden: -zijn KNSB-rating bij de start van het seizoen is maximaal 40 punten hoger dan de hoogste ratinghouder van het team waarin hij invalt, - óf zijn rating is niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere team”.

M. van Essen was ten tijde van de wedstrijd HZP1-ENO2 minimaal 1 maand lid van de vereniging en zijn KNSB-rating aan het begin van het seizoen was niet meer dan 40 punten hoger dan de hoogste ratinghouder van het team waarin hij inviel. Zijn rating was zelfs lager dan de rating van dhr. Poffers. Het feit dat er dispensatie is verleend voor dhr. Poffers is niet relevant, aangezien dhr. Poffers gewoon gezien moet worden als ratinghouder van het team. Bij de dispensatie is hiervoor geen voorbehoud gemaakt.
Aangezien er wordt vervolgd met het woordje of, hoeft aan de andere voorwaarde niet te worden voldaan. Het reglement laat derhalve geen beoordeling van de situatie door de competitieleider toe. Op de rest van art. 10.2f kan door de competitieleider ons inziens dus geen beroep gedaan worden, aangezien in het geciteerde stuk wordt gestart met de woorden:” In ieder geval”. Dit geeft expliciet aan dat bij voldoen aan 1 van de aldaar genoemde voorwaarden een speler sowieso mag invallen.

Daarom kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen dat ENO er vanuit mocht gaan dat dhr. Van Essen mocht invallen. En dat ENO in deze geen enkel verwijt te maken is.

Ik wil u daarom vragen om de uitslag te herstellen, nl. een overwinning voor dhr. Van Essen en daarmee de 4-4 eindstand.


Met vriendelijke groet,

SV ENO
p/a M. van Essen Externe competitieleider

Dit bezwaar/beroep is ingediend door Dhr. D.Poffers, secretaris SV ENO


Besluist competitieleider dinsdag 11 januari 2011

Geachte secretarissen, teamleiders en externe competitieleiders van Het Zwarte Paard en ENO,

Ik zal positief beginnen. Ik wens jullie allen een goed en sportief 2011 toe.

Nu ter zake:

Tijdens de wedstrijd tussen HZP 1 - ENO 2 heb ik geconstateerd dat de Mark van Essen van ENO redelijkerwijs niet mag invallen voor ENO 2.

Enkele feiten:


1) Er is dispensatie aangevraagd en verleend voor Adriaan Poffers (2105). Op grond van zijn rating behoort hij eigenlijk in ENO 1, maar die spelen op de zaterdag en Adriaan kan niet op de zaterdag spelen.
2) Mark van Essen is niet opgegeven voor enig team van ENO, dus wordt beschouwd als een invaller.
3) Mark van Essen had in augustus 2010 een rating van 2073. Op grond van die rating behoort hij redelijkerwijs uit te komen voor ENO 1. (zie team ENO 1)
4) Er is geen dispensatie aangevraagd voor Mark van Essen om te spelen in ENO 2.

De uitslag J Hoekstra - M. van Essen (0-1) wordt reglementair omgezet in 1-0.

Het gevolg hiervan is dat HZP1 - ENO 2 (4-4) omgezet wordt in 5-3

E.e.a zal op de site verwerkt worden. Overigens de wedstrijd telt wel mee voor de rating van februari.

Als bijlage heb ik de teamopgave van ENO bijgevoegd

Met vriendelijke groet,

Gerard de Lange,
CL SBO

ENO 1 KNSB Team Klasse
1 Buisman,A.(Bert) 2107 ENO 1 Promotieklasse
2 Dries op den,J.(Johan) 1942 ENO 1 Promotieklasse
3 Johnson Temisaren,M.(Matthew) 1930 ENO 1 Promotieklasse
4 Beintema,J.(Jelle) 1895 ENO 1 Promotieklasse
5 Alssema,E.(Etien) 1827 ENO 1 Promotieklasse
6 Goede de,F.J.(Freek) 1761 ENO 1 Promotieklasse
7 Hengstman,H.(Henk) 1737 ENO 1 Promotieklasse
8 Keizer,H.(Herman) 1685 ENO 1 Promotieklasse
Gem. rating 1860

ENO 2 KNSB Team Klasse
1 Poffers,A.A.(Adriaan) 2105 ENO 2 Klasse 1A
2 Merkon,A.O.(Albert Oseb) 1758 ENO 2 Klasse 1A
3 Klink,D.G.(Dennie) 1752 ENO 2 Klasse 1A
4 Doctor,H.W.(Harry) 1677 ENO 2 Klasse 1A
5 Trejic,A.(Amir) 1647 ENO 2 Klasse 1A
6 Brinkhuis,G.W.(Wim) 1622 ENO 2 Klasse 1A
7 Lamers,M.(Marco) 1597 ENO 2 Klasse 1A
8 Hegeman,R.(Rob) 1563 ENO 2 Klasse 1A
Gem. rating 1715

ENO 3 KNSB Team Klasse
1 Kleine Dopke,W. 1648 ENO 3 Klasse 2B
2 Lingeman,R.(Rein) 1614 ENO 3 Klasse 2B
3 Faber,B.(Bob) 1559 ENO 3 Klasse 2B
4 Poffers,D.J.(Dick) 1518 ENO 3 Klasse 2B
5 Poelakker,R.(Rinie) 1500 ENO 3 Klasse 2B
6 Lamers,S.G. 1401 ENO 3 Klasse 2B
Gem. rating 1540

Mailverkeer Eno-competitieleider 6 januari 2011

From: gerlang@kpnmail.nl
To: markvessen@hotmail.com
Subject: RE: HZP 1 - ENO 2 d.d. 06-01-2011
Date: Wed, 12 Jan 2011 22:53:39 +0100

Hallo Mark,

Op grond van artikel 10.2.f. (en 10.2.c i.v.m dispensatie)

Mijn filosofie is: Een dispensatiespeler die eigenlijk in het eerste team moet uitkomen vanwege zijn rating geldt niet als hoogste ratinghouder voor het team waar die dan uitkomt. Het betreft namelijk een uitzondering om uberhaupt voor dat team uit te mogen komen. Dat is ook in de geest van het reglement.


Het moet verzonden worden naar de secretaris van de SBO door jullie secretaris. Zie artikel 2 van het reglement CvB geschillen.

Groeten,

Gerard de Lange,
CL SBO

--------------------------------------------------------------------------------
From: markvessen@hotmail.com
To: gerlang@kpnmail.nl; 7711lm4@hetnet.nl; penningmeester@enoschaak.nl; secretaris@enoschaak.nl; info@henkgaasbeekfotografie.nl
Subject: RE: HZP 1 - ENO 2 d.d. 06-01-2011
Date: Wed, 12 Jan 2011 13:24:12 +0100

Dag Gerard,

O.b.v. welk artikel is dit besluit genomen?
Aan wie moet het bezwaar worden gericht?

Groet,

Mark van Essen
Externe CL ENO

Beroep Dr. Max Euwe 4 13 december 2010


Zoals in onderstaande mail naar voren komt heeft de competitieleider op grond van artikel 10.2.f een reglementaire nul uitgedeeld aan Roger Brunet, speler van Dr. Max Euwe en in die rol meespelend in het 4e team van onze vereniging.

Graag zou ik protest willen aantekenen middels deze mail (maandag 13 december 2010), en zal ik in het volgende stuk willen toelichten waarom.

Allereerst wil ik daarvoor 2 artikelen uit het competitiereglement naar voren halen, om één en ander goed neer te zetten. Allereerst 10.2.a:
10.2. a. In een team mag, met inachtneming van de overige bepalingen van dit reglement, uitkomen ieder lid, dat ten tijde van de wedstrijd als lid van zijn vereniging staat ingeschreven, dan wel voor de aanvang van de wedstrijd schriftelijk bij de competitieleider is aangemeld en per eerstvolgende mutatiestaat aan de ledenadministrateur wordt doorgegeven. In een bedrijfs- of instellingsteam mag, behoudens genoemde uitzonderingen, iedere werknemer van dit bedrijf of die instelling uitkomen.

Daarnaast 10.2.f, op basis waarvan de competitieleider besloten heeft een reglementaire 0 uit te delen:
10.2.f. Een lid, dat niet ingevolge artikel 10, lid 1, van dit reglement voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat, waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating aan het begin van het seizoen van de speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd. Invallen is in ieder geval wel toegestaan als een invaller minimaal 1 maand lid van de vereniging is geweest en daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden: -zijn KNSB-rating bij de start van het seizoen is maximaal 40 punten hoger dan de hoogste ratinghouder van het team waarin hij invalt, - óf zijn rating is niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere team.

10.2.a stelt dat iedereen die op het moment van een te spelen wedstrijd lid is van een vereniging mee mag spelen in een team, met als enige restrictie dat er overige bepalingen mogelijk zijn in het reglement die het meespelen van een lid verbieden. Aangezien dit lid uit dit artikel heel duidelijk stelt dat het lidmaatschap bij de SBO bekend moet zijn voordat de wedstrijd gespeeld wordt én hier niet over de periode van een maand gesproken wordt is alleen al op basis van dit artikel Dr. Max Euwe weinig aan te rekenen. Waarom zou je immers anders deze lengte van het lidmaatschap zo duidelijk stellen in dit artikel als dit niet is bedoelt?

Maar dan wil ik het nog even verder trekken richting artikel 10.2.f waarop de competitieleider zich beroept. Hierin wordt immers wel een lidmaatschap van minstens 1 maand genoemd. Echter, bij het lezen van dit artikel valt al bij de eerste zin op:
Een lid, dat niet ingevolge artikel 10, lid 1, van dit reglement voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat, waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn opgegeven...........

Deze eerste zin in dit artikel duidt er al op dat het gaat om invallers die redelijkerwijs in een team behoren mee te spelen. Deze constatering is heel belangrijk, omdat dat ook gelijk bepaalt of het meenemen van dit lid verwacht diende te worden door mijn persoon (extern compeititieleider Dr. Max Euwe) in de beslissing om Roger Brunet mee te laten spelen in de teamwedstrijd van Dr. Max Euwe 4.

Het wel of niet redelijkerwijs meespelen in een team heeft helemaal niet betrekking op de persoon Roger Brunet, omdat dit een beginnende clubschaker is uit Spanje en hij geen verleden heeft als clubschaker. Mocht hij zijn opgegeven dan had dit in ieder team kunnen zijn, omdat hij geen enkel schaakverleden heeft, ook niet in het buitenland. Aangezien het redelijkerwijs meespelen niet van toepassing is, is artikel 10.2.b het artikel waarop Dr. Max Euwe teruggevallen is niet meer dan terecht mijns inziens.

Vanwege de ons inziens juiste interpretatie van de huidige reglementen vind ik het onterecht dat Roger Brunet zijn partij verloren is verklaard door de competitieleider en vraagt Dr. Max Euwe de competitieleider danwel de commissie van beroep de beslissing in deze te herzien en de oorspronkelijke uitslag in ere te herstellen.

Wel wil ik hierbij opmerken dat ook ik van mening ben dat iemand na ronde 1 van een competitie eigenlijk een maand lid zou moeten zijn voordat hij/zij mee zou kunnen spelen in de externe competitie. Ik stel daarom ook voor om bij de volgende SBO-vergadering deze toevoeging ook in artikel 10.2.b te doen. Zeker ook, omdat dit wel door de competitieleider bedoeld is.

Ik zal onze penningmeester vragen de 20 euro die we dienen over te maken bij het aantekenen van een protest over te maken op de bankrekening van de SBO.

Met vriendelijke groet,

Anne Veltman, Extern Competitieleider Dr. Max Euwe
Namens Schaakvereniging Dr. Max Euwe

Op 12 december 2010 14:40 schreef Gerard de Lange <gerlang@kpnmail.nl> het volgende:

Hallo Jasper,

Op grond van artikel 10.2.f heeft Roger Brunet reglementair verloren. Hij is pas per 15 november j.l. aangemeld door Wouter de Haas.

Hierdoor wordt de uitslag 0-1

De totale uitslag is hierdoor: 2-4

Groeten,

Gerard de Lange,
CL SBO


--------------------------------------------------------------------------------
From: jasperov@hotmail.com
To: competitie@sboschaak.net
Subject: resultaten Max Euwe 4 - Hardenberg 3
Date: Wed, 8 Dec 2010 00:10:18 +0100


Geachte competitieleider,

Bij deze de uitslag:

7-12-2010 Enschede
2e klasse A ronde 3
Wedstijdleider: Jasper de Jong

Thuis: Dr Max Euwe 4 Uit: Hardenberg 3
Sjoerd van Willigen 7976892 GW van Lenthe 7940735 1-0
Roger Brunet H de Groot 8348417 1/2
Hysen Hajdari 8321676 RRJ Bos 8138812 0-1
Jan Herlaar 6617116 DJ Wilps 8258569 0-1
Lammert Lefers 6094110 H Rook 8428211 0-1
Niklas Wiedenhoeft 8420698 HF Hijink 7415512 1-0

Met vriendelijke groet,

Jasper de JongBeroepszaken seizoen 2009 - 2010
Uitspraak beroep Rijssen 1 dd 8 december 2009

De uitspraak kunt u hier vinden

Beroep Rijssen 1 dd 26 november 2009


Beroep Schaakclub Rijssen
1. Vraagstelling aan Gerard de Lange n.a.v. opstelling J. Knepper in de wedstrijd H.S.C. 2 – Rijssen 1 dd. 19 november 2009. Mail verzonden dd. 20 november 2009:

Dag Gerard,

Gisteravond heeft Rijssen 1 in Hengelo gespeeld tegen H.S.C.-Stork 2.
Op bord 2 speelde namens de thuisclub Jorien Knepper (8243093).
Volgens de (oranje) competitiegids, die ik bij me had, staat deze speler opgesteld in H.S.C.-Stork 1 (Promotieklasse).
De teamleider van H.S.C. (die ik daar naar vroeg) vertelde mij dat men 2 spelers had verwisseld, waar de SBO (lees: competitieleider) van op de hoogte zou zijn.
Op de site zie ik nu inderdaad dat de spelers R. Suurmond en J. Knepper van team verwisseld zijn.
Wat valt hier bij op:
In artikel 10.2.b. van het competitiereglement is bepaald dat in de ingediende opstelling maximaal 2 spelers mogen worden vervangen door spelers, die niet of in een lager team waren opgesteld. Bovendien dient dit geschieden voor de 3e ronde.
M.i. gaat hier dus e.e.a. niet volgens dit artikel.
1. R. Suurmond kon niet worden vervangen door J. Knepper, want die stond opgesteld in een hoger team!!! (J. Knepper op zijn beurt kon wel worden vervangen door R. Suurmond…!)
2. R. Suurmond kwam in de 3e ronde nog uit voor H.S.C.-Stork 2. M.a.w. de vervanging heeft zeker niet plaatsgevonden voor de 3e ronde.
Misschien zie ik iets over het hoofd, dan hoor ik het graag, maar (voorlopige) conclusie is dat J. Knepper ten onrechte heeft meegespeeld in H.S.C.-Stork 2.
Mogelijk is er dispensatie verleend, zo ja op basis waarvan? En waar kan ik dat vinden op de SBO-site?
Kun jij me hier meer over vertellen?
Overigens ben ik van mening dat als jij mijn mening deelt, de uitslag aan bord 2 zal moeten worden aangepast.
NB:
De uitslag was 3,5-2,5 in het voordeel van H.S.C.-Stork 2. Het resultaat op het betreffende bord 2 was remise. M.a.w. het is van belang of J. Knepper al dan niet terecht heeft meegespeeld.

Groeten,

J.W. Brinkman
Teamleider Rijssen 1
0548-515160